Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger er et bredt begrep som kan oppfattes som noe diffust. Hva er de egentlig, og hvem kan søke?

Det finnes mange forskjellige nivåer på tilskuddsordninger og de kan gis av regjeringen, kommuner, fylker, stiftelser, bedrifter eller andre.  Det er mange gode tiltak som kommer til verks takket vare tilskuddsordningene; bygging av lekeplasser og annen påvirkning av nærmiljøet er noe som sees som for de fleste oppfattes som noe positivt. Det er også en tydelig forandring til det bedre som mange setter pris på.

Andre typer av tiltak som blir gjennomført med tilskuddsordninger kan være mer relaterte til natur og uteliv, for eksempel å opprette turstier for å få mennesker ut i skogen og i forbindelse med det lage turkart. Det bidrar til økt helse blant innbyggerne, skaper en fellesskapsfølelse i området og gir forhåpentligvis større tilgjengelighet til skog og mark for flere mennesker.

For den som er interessert i kunst finnes det også tilskuddsordninger. Det går an å søke støtte for å få ut kunst i offentlige miljøer, men det trenger ikke å være kunst i seg, det kan også være tiltak som øker kunnskapen om kunst i offentlige rom.

Mengden tilskuddsordninger er nok så omfattende, og det tar litt tid å sette seg inn i det, men for den som er interessert kan det være vel verdt tiden.