Næringsutvikling

Alle bedrifter trenger å utvikle seg videre for å fortsette å eksistere i markedet. Enten det dreier seg om å øke verdiskapningen i bedriften, ansette flere mennesker, utvikle de ansatte eller å øke lønnsomheten. De ansatte er hver bedrifts viktigste ressurs, og nøkkelen til fremgang er ofte å satse på de som arbeider i bedriften. Gi de den ekstra læring de trenger for å komme seg et skritt videre – enten oppover eller for å få økt kunnskap innenfor et spesielt fagfelt, og de vil bli gode ambassadører for firmaet.

Utviklingen kan ikke bare være intern med de ansatte, det må også eksistere en virksomhet som utvikles. Markedsansvarlige kan sammen med de ansatte identifisere nye muligheter i markedet på for eksempel nye produktsegmenter å ta inn, nye måter å pakke inn produkter og tilbud på, eller ekspandere virksomheten til nye markeder. Nye markeder kan være geografisk betinget og innebære ekspansjon utenlands, eller det kan innebære at bedriftens produkter kan være interessante for nye segmenter hvor de ikke ennå finnes.

Kundekrav eller lovfestede krav kan også drive næringsutviklingen. I områder nært vernede naturområder kan eksisterende produksjon påvirkes av endringer i vernelover for naturområder, noe som kan innebære at hele bedriften må flyttes. Noe som ikke trenger å være negativt i det hele tatt, uten det kan gi uforutsette muligheter. Grip sjansen!