Eiendomsservice

Gartnere, håndverkere, vaktmestere, utleiere…det å drive med eiendomsservice omfatter mange typer av tjenester. For de som har eiendomsservice knyttet til bygget sitt er det en lettelse å kunne legge over driften på noen som er proff på det.

Og for den som ønsker å arbeide i en bedrift som har et særlig bredt spekter av jobbmuligheter er de som forvalter og driver eiendommer en gullgruve. For den som har administrative talenter eller er dyktig på å jobbe i direkte kontakt med leietaker kan man sitte med utleiespørsmål eller være navet mellom eiendommen og de håndverkere som engasjeres for å drive vedlikehold.

Viktige personer for et firma som driver med eiendomsservice er de som faktisk er ute og fysisk arbeider med og vedlikeholder bygget. Ikke alle eiendomsbedrifter har egne håndverkere, men har større eller mindre vedlikeholdskontrakter med håndverkerbedrifter som kommer inn ved behov. Da er det nyttig å ha en person i eiendomsfirmaet som kan i tid identifisere at det er vedlikeholdsbehov og kontakte riktige underentreprenører. 

Regelmessige kontroller av for eksempel brannsystemer og ventilasjonstrommer er noe som er naturlig å drive med. En viktig del her er som så ofte ellers – dokumentasjon. Det kan være helt avgjørende (og krav i loven) at den riktige dokumentasjonen fra kontrollen skal finnes på plass til alle tider, så det er noe som ikke får glemmes bort.